5651 Loglama Çözümleri

5651 Sayılı Kanun ve log Çözümleri

5651 Loglama Yasası Nedir
İnternet ortamında işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında; 5651 kanun numarasıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilmiş ve 26530 sayılı resmi gazetede, 23 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanmış bir yasadır.

5651 Yasasının Amacı

15 Kasım 2008’de resmi olarak yürürlüğe girmiş olan ve yönetmelikler ile kapsamı genişletilen 5651 yasası, internet üzerinde suç oluşturabilecek durumlara karşı suçlunun takibi ve bulunması amacıyla çıkarılmıştır. Bu sayede, internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne geçilerek, kullanıcıların internet üzerinden aldatılmalarını ve yasal içerikte olmayan, kötü amaçlı içeriklerden korunması amaçlanmaktadır.

5651 Yasası Ne Anlama Gelmektedir

5651 sayılı kanun maddesi kamu kurumları, özel şirketler ve kullanıcılar için bir öneri niteliği taşımamaktadır. İlgili kanun maddesinin gereklerinin yerine getirilmesi zorunlu kılınmıştır. Kanun maddesini yerine getirmeyen ilgili kurumlar için kanuni yaptırımlar söz konusudur. Bu yaptırımlar; uyarı, para cezası, hapis, kapatma ve yayından kaldırma v.b. şeklindedir.

Kanun maddesince alınması istenen tedbirler, aslında kullanıcıların çıkarlarını gözetmekte olup, uygulanmadığı takdirde kullanıcıya maddi zararlar açabileceği gibi, ilgili kuruluş için itibar kaybına da sebep olacaktır.

Yasa Kimleri Kapsıyor

5651 loglama yasası; ister ücretli, ister ücretsiz birden fazla kullanıcıya bir veya birden fazla internet bağlantısı üzerinden erişim hizmeti sağlayan tüm kurum ve kuruluşları kapsamaktadır.

 • Erişim Sağlayıcılar
 • Yer Sağlayıcılar
 • İçerik Sağlayıcılar
 • İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar
 • Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar

5651 No’lu Yasa ve Yükümlükleri

5651 no’lu yasa ile ilgili Telekomünikasyon Kurumu (TİB) her kurum için bazı yükümlülükler getiriyor. 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen yasa ve paralelinde yayınlanan yönetmelikler ile kurum ve kuruluşlar aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

 • İç IP adres dağıtım loglarının toplanması (DHCP Logları)
 • Kullanıcıların web erişim olaylarının toplanması
 • Kullanıcıların web erişimlerinde içerik tabanlı filtre uygulanması (URL Filtering)
 • Oluşan verilerin bütünlük değerlerinin (hash) zaman damgası ile saklanması ve gizliliğinin temin edilmesi

5651 No’lu Yasa Kapsamında Neler Yapıyoruz

 • Lokal ağınıza, içeriden ve dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırıyı, önleyecek sistemi oluşturmak
 • Kurum içi kullanıcılarınızın, internet güvenliğini sağlamak ve içerik tabanlı filtreleme sistemi kurmak
 • Yasa gereği, tutulması istenilen kayıtları (logları) saklamak
 • Bina içi yerel alan ağlarının keşif, projelendirme, kurulum ve optimizasyon çözümleri
 • Layer2, Layer3, Layer4 switching ve content switching çözümleri ile Gigabit ethernet uygulamaları
 • Kablo test ölçümleri, konfigürasyon analizleri
 • Kablosuz ağ, Wifi Hotspot
 • Bakım ve destek hizmetleri

Kaynak : http://www.resmigazete.gov.tr/

Kaynak : https://www.btk.gov.tr/

2 Yıl Log Tutmak Zorunlu! – 5651 No’lu Yasa ve Yükümlülüklerimiz.

Yozgat, Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Çorum İllerine Servis ve Satışlarımız vardır. Detaylı bilgi ve iletişim için lütfen Elektronik Posta veya Telefonla sorularınızı bize bildiriniz.