Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri

 

Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri olay anlarında acil durum anonslarının yapılmasına, seslendirmeye ve müzik yayınına olanak sağlar. 

Temel olarak acil anons ve seslendirme sistemleri şu parçalardan oluşur :

  • Acil Anons Hoparlörleri
  • Acil Anons Ampfilikatörleri
  • Acil Anons Mikseri
  • Acil Anons ve Seslendirme Mikrofonları
  • Ses Kontrol Üniteleri

Müzik yayınında amaç insanların bulunduğu hacimlerde hoş bir ambians sağlamak iken, acil anonsta amaç insanların güvenli bir şekilde ortamdan tahliye edilmesini sağlamaktır.

Acil anons sistemlerinin “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince 200 yataktan fazla kapasiteli tüm otellerde, 5000 m2’den büyük yapı inşaat alanı olan veya kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan tüm yapılarda ve yüksekliği 51.5 m’yi geçen tüm binalarda kullanılması mecburidir.

Kurulan sistemler, yangın algılama ve alarm, otomatik anonslar ve bilgilendirme mesajları önceden programlanarak sisteme verilebilmektedir.

Tesis ettiğimiz sistemlerde, tüm uluslararası güvenlik standartlarını sağlamanın yanı sıra, basit bir analog sistemden çok fonksiyonel dijital sistemlere kadar geniş bir ürün portföyüne sahip olmanın avantajlarını da müşterilerimize sunmaktayız.

Bilginize Ek’te PDF Dosyasında Mevzuat vardır:

Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

Yozgat, Sivas, Kayseri, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerine özel keşif, projelendirme ve fiyatlandırma yapılır.